Guia per entendre quant cobren els polítics al Masnou

Masnou, Política

Aquest vespre, presumiblement, el Ple del Masnou aprovarà les retribucions que els regidors i regidores han de cobrar com a compensació per a la realització de les tasques que el càrrec comporta. Vagi per endavant, per ser honest amb qui llegeixi aquest text, que la meva posició personal és que les retribucions, en general, que reben els polítics em semblen massa elevades, però que en aquest text intentaré deixar de banda la meva opinió personal i centrar-me únicament en les dades.

En primer lloc, cal que deixem clares algunes qüestions per poder entendre com funciona el sistema de retribucions dels regidor i regidores.

D’on has tret les dades que apareixen en aquest text?

L’Ajuntament del Masnou té penjades al seu web municipal les actes dels plens des de 2003 fins a l’actualitat i en elles podem trobar les retribucions aprovades en sessió plenària. En aquest text em basaré d’una banda en els sous aprovats a principis de les dues darreres legislatures i de l’altra, la proposta del govern que avui es debat al Ple i que molt probablement no patirà variacions importants. En aquests enllaços podeu consultar les actes de 2007, 2011 i la proposta d’avui.

Qui decideix quant cobren els regidors i regidores del Masnou?

Les retribucions dels càrrecs electes es decideixen per acord del Ple. El govern presenta una proposta i l’oposició pot esmenar-la per arribar a un acord, però finalment és el Ple qui decideix per majoria, no per unanimitat, les retribucions, essent normalment la proposta del govern la que s’acaba aplicant sense massa variacions. Per aquest motiu pot donar-se la situació que hi hagin alguns grups que percebin unes retribucions amb les que no hi estiguin d’acord. Una vegada els regidors i regidores cobren el sou, poden decidir donar-ne una part (al partit o a alguna altra organització) si la retribució aprovada pel Ple és superior a la que el grup municipal havia establert prèviament com a topall màxim per als seus regidors/res. Cal tenir en compte que la donació d’una part del sou al partit és una pràctica habitual en la majoria de casos, desgravant-se aquesta donació en la posterior declaració de la renda.

Tot els regidors i regidores cobren un sou?

No, les retribucions dels regidors/res es divideixen en dos blocs: els que cobren un sou amb dedicació parcial o exclusiva i els que cobren una retribució en forma de dietes. En qualsevol cas ningú cobra per els dos conceptes, és a dir, qui cobra un sou no pot cobrar les dietes establertes. Si que es pot donar el cas que un regidor/a cobri un sou com a membre, per exemple, d’un consell comarcal o diputació provincial i en aquest cas si que pot cobrar les dietes establertes per l’assistència al Ple més aquest sou cobrat a l’altre ens públic. D’altra banda els regidors/res de govern amb dedicació podran cobrar dietes per desplaçaments o altres conceptes sempre que estiguin degudament justificades.

Els regidors cobren únicament el sou de l’Ajuntament?

Els regidors que únicament cobren el sou de l’Ajuntament són els que tenen dedicació exclusiva, mentre que els que tenen dedicació parcial o cobren les dietes poden compaginar la seva tasca com a regidors/res amb una altra feina o amb el cobrament d’alguna altra prestació, per exemple, d’atur, de jubilació o d’invalidesa.

Aclarits aquest punts passem a l’anàlisi de l’evolució dels sous, dietes i nombre de dedicacions de l’Ajuntament del Masnou en les darreres tres legislatures. Com he dit abans, les dades per aquesta legislatura 2015-2019 és basen en la proposta que avui porta a Ple el govern actual i que presumiblement serà aprovada sense variacions importants.

Quants membres tenia el govern en aquests tres darrers mandats?

El govern de la legislatura 2007-2011, format per PSC i IVC-EUiA, tenia 10 membres; El de la legislatura 2011-2015, format per CiU i ERC, va iniciar el mandat amb 11 membres i el va acabar amb 10 després que la regidora de CiU Judith Rolan abandonés el govern i passes a l’oposició a mig mandat. Finalment, el govern actual format per ERC i CiU comença el mandat amb 11 membres.

Quantes dedicacions hi havia en cada mandat?

El regidor socialista Ernest Suñé ha publicat al seu bloc l’evolució de les dedicacions en aquest anys. L’evolució és la següent:

 evolució

Així, veiem com en aquestes tres legislatures, en les que basaré l’anàlisi, el nombre de regidors/res amb dedicació (parcial o exclusiva) s’han doblat, passant de 4 a 8. En el cas de les dedicacions exclusives l’increment és més del doble, passant de 2 a 5 regidors/res dedicats únicament a la seva tasca com a regidors/res de govern. Cal aclarir que a diferencia d’ajuntaments més grans on hi ha regidors/res d’oposició amb algun tipus de dedicació, a l’Ajuntament del Masnou, totes les dedicacions són íntegrament per membres del govern, mentre que els regidors/res d’oposició cobren únicament les dietes.

Com han evolucionat les dietes?

Les dietes estan subjectes a l’assistència a les sessions plenàries i a la condició de cada regidor (tinent d’alcalde, membre del govern, portaveu d’oposició etc…) i per tant seria molt difícil fer anàlisi de cadascun dels casos. Em basaré doncs en el topall màxim fixat, agafant com a referència el topall dels regidors de govern i el dels regidors d’oposició. L’evolució és la següent:

  Màxim regidor govern Màxim regidor d’oposició
2007 17.000 € 14.000 €
2011 17.364 € 13.140 €
2015 17.364 € 13.140 €

Podem veure com en aquest cas les dietes no han sofert una gran variació en aquest anys.

Com ha evolucionat el cost del govern en aquest anys?

Les dedicacions i els sous del govern han variat, com hem vist, força en aquests anys, i seria molt llarg fer un anàlisi objectiu sobre els sous de cada càrrec concret. Així, crec que és més interessant calcular, aproximadament, quant ens ha costat cadascun dels tres darrers governs municipals anualment. Per fer-ho sumaré els sous amb dedicacions de cada legislatura més les dietes màximes per regidor de govern de tots els membres sense dedicació.

  Cost Increment (%)
2007 276.000 €  
2011 330.198 € +19,64%
2015 375.849 € +13,83%
Increment total +36,18%

Així veiem que el govern de PSC i ICV (amb 10 membres) costava als masnovins i les masnovines aproximadament 276.000€ mentre que el nou govern d’ERC i CiU, liderat per Jaume Oliveras, costarà aproximadament un 36% més. És a dir, fa vuit anys la ciutadania rebia un servei que avui li costa un 36% més. Insistir en que intento no fer judicis de valor sobre si el servei (govern) és millor o pitjor, cadascú tindrà la seva opinió al respecte, simplement constato que aquest servei s’ha encarit de forma important, sobretot tenint en compte el context de crisi econòmica.

És important destacar que mentre el cost del govern ha augmentat força, el cost de l’oposició segueix estancat en el mateix cost de 2007 i 2011. Així, es pot concloure d’una banda que el cost total de la vida política institucional ha augmentat i de l’altra que la diferència de recursos econòmics entre govern i oposició és molt més important ara que fa vuit anys.

Quant cobra l’alcalde?

És difícil fer un anàlisi comparatiu del sou de l’alcalde, per un motiu, durant aquesta darrera legislatura el govern central del Partit Popular ha aprovat una llei on, entre d’altres aspectes, es limiten els sous dels alcaldes tenint en compte la població del municipi. Així, per una població com Masnou el topall establert tenint en compte la població és de 55.000€ i aquest és el sou que cobrarà Jaume Oliveras. No podem comparar degut a que el sou no l’ha marcat el propi alcalde sinó que s’ha acollit al màxim previst per llei. No sabem quin sou s’hauria fixat en cas de tenir, com els anteriors alcaldes, via lliure per decidir. Tot i això, sorprèn que Jaume Oliveras cobri més que les alcaldesses de Madrid i Barcelona, les dues ciutats més poblades de l’estat. Manuela Carmena cobrarà 45.000€, 10.000 menys que Oliveras, per governar la capital d’Espanya, mentre que Ada Colau cobrarà 18.000€ menys (tal i com explica David Fernàndez de la CUP) que Oliveras per governar la capital del país. Així, mentre Oliveras costa 2,4€ per habitant del Masnou, les alcaldesses esmentades costen entre 0,1 i 0,2€ per habitant.

Els càrrecs de confiança

Tot govern té a la seva disposició la figura dels càrrecs de confiança, personal col·locat a dit, que ajuda el govern en les seves tasques. En aquest sentit, a l’ajuntament s’ha mantingut en les darreres legislatures la figura del Cap de Gabinet d’Alcaldia com a únic càrrec de confiança dels tres darrers governs. Així doncs, en aquest aspecte no hi ha cap variació.

Pel que fa al sou si que hi ha variacions importants:

  Sou Increment (%)
2007 29.748 €  
2011 35.533 € +19,45%
2015 42.353 € +19,19%
Increment total +42,38%

Així, el càrrec de Cap de gabinet d’alcaldia ha incrementat el seu cost pels ciutadans en més d’un 40% en un context, insisteixo, de congelació de sous general per a la resta de la població i de reducció de sous dins de l’administració pública. Aquest sou també el fixa el Ple municipal a proposta del govern i sembla un dels punts més controvertits de la proposta que el govern d’ERC i CiU porta avui al plenari. Hem de tenir en compte que Eduard Gisbert (2007-PSC) no tenia dedicació com a Alcalde, Pere Parés (2011-CiU) tenia una dedicació parcial i que Jaume Oliveras (2015-ERC) en té una d’exclusiva i que, per tant, sembla raonable pensar que la feina d’un cap de gabinet s’hauria de reduir tenint en compte que la figura de l’Alcalde ha augmentat la seva dedicació respecte als seus antecessors.

Annex amb les dades rellevant que apareixen en aquest text

Un pensament sobre “Guia per entendre quant cobren els polítics al Masnou

  1. ERC no ha enganyat a ningú. Les seves prioritats mai han estat relatives amb els sous dels polítics, sinó més aviat tot el relacionat amb “el procés”. Per aquesta raó el primer que ha fet Oliveras es posar-se el sou més alt possible i omplir el poble d’estelades. D’altra banda, caldrà veure en què dedica ara el temps, atès que ha triat dedicació exclusiva i el poble, no ens enganyem, és petit.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s